Ważne Informacje Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest to dokument, który zgodnie z polskim prawem wymagany jest do zawarcia transakcji "kupna - sprzedaży" samochodu.

Sprzedawca w umowie zobowiązuje się przenieść prawa własności samochodu na kupującego. Natomiast kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedawcy za kupowany samochód umówioną wcześniej kwotę i odebrać auto w określonym czasie.


Podpisywana umowa musi zawierać datę oraz miejsce jej zawarcia. Bowiem od podanej daty zależy czas, w którym trzeba załatwić dalsze formalności m.in. związane z opłaceniem podatku w urzędzie skarbowym, rejestracją samochodu w wydziale komunikacji, opłatą obowiązkowego ubezpieczenia OC i przeglądem technicznym auta.


Podsianie umowy kupna sprzedaży samochodu nakazuje kupującemu wypełnienie następujących obowiązków formalnych:

  • W ciągu 30 dni od daty podpisania umowy kupujący musi zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji.
  • Kupujący musi opłacić podatek w urzędzie skarbowym oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilno - prawnych.
  • Kupujący może zdecydować czy chce pozostawić ubezpieczenie OC samochodu w tej samej firmie ubezpieczeniowej, z usług której korzystał poprzedni właściciel czy zmienić na inną.

Gdy samochód został kupiony w Polsce Wydział Komunikacji wymaga dokumentów:

  • dowodu własności pojazdu np. umowa kupna sprzedaży samochodu, darowizny, zamiany, faktura, rachunek, itp.,
  • dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym lub decyzją o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  • dowodu osobistego,
  • polisy OC.

Sprzedający również musi udać się do Wydziału Komunikacji aby zgłosić sprzedaż samochodu. Zabezpiecza się w ten sposób przed roszczeniami w sytuacji, w której nowy właściciel spowoduje wypadek zakupionym samochodem. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty sprzedaży samochodu musi także poinformować o fakcie sprzedaży auta firmę ubezpieczeniową, w której był ubezpieczony samochód.

Pobierz: Wzór Umowy Kupna Sprzedaży Samochodu